İSTEK İLKOKULU

HER ÇOCUĞA EĞİTİM HAYATI BOYUNCA ÖZEL OLDUĞUNU HİSSETTİREN YER İSTEK İLKOKULU

Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini rahatça söyleyebildikleri, öğrettiğimiz bilgileri doğru şekilde ifade edebildikleri ve kazandırdığımız becerileri hayata geçirebilecekleri ortamlar yaratıyoruz. Aynı zamanda araştıran, sorgulayan, öğrenmeye açık, farklı çözüm yolları geliştirebilen ve çevresine karşı duyarlılık gösteren, saygılı, demokratik öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Akademik programımızı şekillendirirken öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını ilerletmeleri için öğrencilerimizin;

 • Okumaktan zevk alan iyi birer okuryazar olmalarını,
 • Dilin doğru kullanımını hayata geçirmelerini,
 • Doğru bilgiye ulaşmak için gerekli yolları bulmalarını,
 • Dört işlem ve problem çözme becerilerinin gelişmelerini,
 • Yapıcı eleştirilerde bulunmalarını,
 • Sunum yapma becerilerinin gelişmesini,
 • Yaratıcılıklarını geliştirmek için önce kendilerini keşfetmelerini,
 • Teknolojiyi araştırmak ve üretmek amacıyla kullanmalarını,
 • Akademik dürüstlük kavramını ilke edinmelerini,
 • Grup ortamında birbirlerine destek olarak çalışmalarını,
 • Kendilerine hedefler belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için çabalamalarını,
 • Gerekli durumlarda yardım istemelerini sağlamaktayız.

Derslerimizde yer verdiğimiz farklı öğrenme stilleri, yaratıcılık içeren teknikler, disiplinler arası çalışmalar, interaktif oyunlar, proje çalışmaları sayesinde eğitim öğretim sürecindeki hedeflerimizi desteklerken öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz etüt ve bireysel ek çalışmalarla da öğrencilerimizi akademik olarak destekliyoruz.

Yapılan ara değerlendirmelerle öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip edip, verdiğimiz geri bildirimlerle, etüt ve bireysel verdiğimiz ek çalışmalarla öğrencilerimizi akademik olarak destekliyoruz.

NUMARANIZI BIRAKIN, SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM!