İSTEK ORTAOKULU

ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİNİ GELİŞTİREN VE ARTIRAN:İSTEK ORTAOKULU

Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla ilerlediğimiz sistemimizde öğrencilerimize kendini geliştirme, farklı bakış açıları kazanma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı sunmak ilk amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda sadece sınavlara değil hayata da hazırlanan öğrencilerimizin farklı bakış açılarıyla yaratıcı düşünebilen, çözüm üretebilen, inisiyatif alabilen ve özgüveni yüksek bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmektedir.

İSTEK Ortaokullarında öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrencilerin derste ve ders dışında aktif olmalarını önemsediğimiz için öğrencilerimizi daima soru sormaya teşvik ederiz ve tüm öğrencilerimizin görüşlerine saygı duyarız.

Ortaokul Etüt Programları:

Sınav sonuçları doğrultusunda belirlenen eksik kazanımlar ve dersler sırasında gözlemlenen eksiklikler doğrultusunda hazırlanan etüt programlarımız ile öğrencilerimizin bir sonraki çalışmaya ve sınavlara eksiksiz şekilde hazırlanmaları sağlanır.

Değerlendirme ve Akademik Sınavlar:

İSTEK Okulları’nda değerlendirme süreci önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını sınamaya ve öğrencinin eksikliklerini tamamlamaya yöneliktir. Bu amaçla yıl içinde sınıflarda uygulanan sınavlar dışında her sınıf düzeyinde uygun aralıklar ile Akademik Takip Sınavları (ATS) uygulanır.

Akademik programımızı şekillendirirken öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını geliştirmelerini amaçlıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için öğrencilerimizin

  • • Okumaktan zevk almalarını,
  • • Doğru bilgiye ulaşmak için gerekli yolları bulmalarını,
  • • Yapıcı eleştirilerde bulunmalarını,
  • • Sunum yapma becerilerinin gelişmesini,
  • • Yaratıcılıklarını geliştirmeleri için önce kendi özelliklerinin farkına varmalarını,
  • • Teknolojiyi öğrenme ortamında araştırmak ve üretmek amacıyla kullanmalarını,
  • • Akademik dürüstlük kavramını ilke edinmelerini,
  • • Grup ortamında birbirine destek olarak çalışmalarını,
  • • Kendilerine hedefler koymalarını ve bu hedeflere ulaşmak için çabalamalarını,
  • • Gerekli durumlarda yardım istemelerini sağlamaktayız.

NUMARANIZI BIRAKIN, SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM!