• İSTEK
  HAYAL ETTİĞİN GELECEĞİN
  SAHİBİ OLMAK İÇİN
 • Başarının anahtarı
  İSTEK Okulları
  2019-2020 eğİtİm öğretİm yılında Denİzlİ'de
 • Anaokulu ?
  Neden İSTEK
 • İlkokulu ?
  Neden İSTEK
 • Ortaokulu ?
  Neden İSTEK
 • Anadolu ve Fen Lİsesİ ?
  Neden İSTEK

Eğİtİmİmİz

Öğrencİ İçİn anlamlılık

Öğrenim hedeflerimiz, öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alır. Bu hedefler; öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgi ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

Destekleyİcİ öğrenme ortamı

İSTEK OKULLARI'nda öğrenme atmosfer, güvenli ve destekleyicidir. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir, öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında katkıda bulunur. Öğrencilerin görüşlerine ve değerlerine saygı duyulur.

Değerlendİrme

İSTEK OKULLARI'nda değerlendirme; önceden belirlenmiş öğrenim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak ve öğrencinin eksiklerini tamamlamasına katkıda bulunmak amacını taşır.

Derİnlİk

Öğrencilere çok geniş yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.

Teknolojİyİ tanıma, anlama ve kullanma

İSTEK OKULLARI'nda; öğrencilerin teknoloji dünyasıyla ilgili anlayış geliştirmeleri, değişik teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma, teknik dili anlama ve teknolojinin olanaklarından yararlanabilme gibi öğrenim hedeflerine önemle yer verir.

Dİnamİzm

Öğrenim hedefleri kalıplaşmış değil, dinamiktir. Hedefler; öğrencilerimizin ve ülkemizin ihtiyaçları, çağımızın gerçekleri, yeni öğrenme teorileri ve yaklaşımları doğrultusunda değiştirilip geliştirilir.

NUMARANIZI BIRAKIN, SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM!