İSTEK ANADOLU LİSESİ

Eğİtİm Programları

İSTEK Denizli Anadolu ve Fen Liseleri bütünüyle öğrenci merkezli, yaşama dokunan eğitim ortamları ve programlarıyla deneyimli kadrosundan güç alarak öğrencilerini sadece bir üst öğrenim kurumuna değil aynı zamanda yaşama da hazırlar.

İSTEK Denizli Anadolu ve Fen Liseleri 10. sınıftan itibaren Türkiye’de ve dünyada İngilizce yeterlilik ölçmede kullanılan TOEFL ve IELTS sınavlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak Almanca dersleri yer almaktadır. İstek Denizli Anadolu ve Fen Liseleri her iki yabancı dil için de ortak bir program yürüterek öğrencilere kendilerini ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.

Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE), dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikalardan biridir. IGCSE dersleri, bilgiyi hatırlama, sözlü beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazanma gibi hayati eğitim becerilerini geliştirmesiyle tanınır. Süreç sonunda oluşan yeterlilik, Cambridge A ve AS Seviyeleri ve Cambridge İleri Uluslararası Eğitim Sertifikası gibi yüksek seviye dersleri için bir temel oluşturur.

Cambridge IGCSE adaylar için geniş bir bilgi tabanı ve yaşam boyu beceriler sağlarken kendileri için doğru olan dersleri seçme özgürlüğü veren esnek bir müfredat programı sunmaktadır.

Akademik programlarımızın içine entegre ettiğimiz üniversite hazırlık çalışmaları 9. sınıftan başlar, sistemli olarak devam eder; 11. sınıftan itibaren yoğunlaşır. 12. sınıflar için takvim, okulun açılması beklenmeden yaz döneminde hızlandırılmış ders programı ile başlar.

TYT/AYT ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTE SINAVINDA HAZIRLIKTA İSTEK’Lİ OLMAK

Öğrencilerimize sınava hazırlanma sürecinde destek olmak amacıyla takım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İzleme ve geri bildirim temelli bu süreçte okul idaresi, rehberlik ve danışman öğretmenleri iş birliği ile izleme çalışmaları gerektiği gibi yürütülmektedir.

SINAVA HAZIRLIK SÜRECİNDE;

 • 1. Bilgisel Hazırlık
 • 2. Psikolojik Hazırlık
 • 3. Bilişsel Hazırlık

çalışmaları yapılmaktadır.

1. BİLGİSEL HAZIRLIK

Yetkin kadromuzla etkili olarak devam eden çalışmaları kapsamaktadır.

2. PSİKOLOJİK HAZIRLIK

Motivasyon ve sınav kaygısı çalışmalarını içerir. Bu konuda öğrencilerimizle periyodik bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

3. BİLİŞSEL HAZIRLIK

Hedef belirleme, öğrenme sürecinde öğrenme tarzının etkin kullanımı, gelişimini takip etme, etkili ders çalışma yöntemleri geliştirme, zaman yönetimi güçlendirme, çalışmalarını kapsamaktadır.

Rehberlik Birimi’nce yapılan tüm çalışmalarda, tanıma çalışmaları çok önemli olup, doğru yönlendirme ve kitap okuma alışkanlığını güçlendirmeye yönlendirme de önem taşımaktadır. Bu kapsamda:

1. BİREYSEL REHBERLİK

 • Tanıma çalışmaları.
 • Öğrenme tarzını belirleme ve öğrenme sürecinde kullanmaya yönelik çalışmalar.

2. EĞİTSEL REHBERLİK

 • Haftalık takibe dayalı ders çalışma programı belirlemeleri
 • Sınava yönelik uygun yöntem geliştirilme çalışmaları.
 • Seminer çalışmaları (sınav sistemi, sınav kaygısı, sınav taktikleri, motivasyon vs.)

3. MESLEKİ REHBERLİK

 • Kariyer Günleri çalışmaları,
 • Bir günlük Yeditepe’li Programı,
 • Araştırmalara yönlendirme çalışmaları,
 • Meslek Envanteri uygulama çalışmaları,
 • Yurt dışı eğitimine yönelik tanıtım seminerleri.

Ayrıca öğretmenlerimizle öğrencilerimizin genel durumunu değerlendirmeye yönelik paylaşım toplantılarına katılım, velilerimize yönelik olarak da sınav sistemi, motivasyon ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik seminer çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

YURT İÇİ ÜNİVERSİTE DANIŞMANLIĞI

Öğrencilerin kişisel eğilimleri, başarı durumları ve hedefleri doğrultusunda rehberlik servisi tarafından Yurtiçi Üniversite danışmanlığı ve kariyer planlamaları yapılmaktadır.

ETÜTLER

İSTEK Denizli Anadolu ve Fen Liselerinde profesyonel etüt çalışmaları yapılır. Hafta içi öğrencilerimiz öğretmenlerinden birebir ders çalışma etütleri, soru çözüm etütleri, konu tekrarı etütleri alabilir. Ayrıca bu etütlerde öğrencinin herhangi bir nedenle katılamadığı derslerin çalışmaları da yapılır. Hafta sonları ise öğrenciler öğretmenlerinden birebir ders çalışma etütleri, soru çözüm etütleri alabilir. Hafta sonu yapılan bu çalışmalar özellikle 11. ve 12. sınıflar için geçerli olup TYT/AYT sınavlarına yöneliktir.

Yabancı Dil

Eğitim Felsefemiz

İSTEK Denizli Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce ve Almanca derslerinin amacı; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde edinebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir okul ortamı yaratmak, dili aktif olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Genel Hedefler

Öğrencilerimizin;

 • • Yabancı dil öğreniminin önemini kavramış bireyler olarak yetişmeleri,
 • • Öğrenirken eğlenmeleri; dil öğrenimini sevmeleri,
 • • Kendini hedef dilde tam olarak ifade edebilmeleri,
 • • Avrupa Dil Çerçevesi (A1-C1/C2) gereklerine uygun bir şekilde yetişmeleri hedeflenir.

İSTEK Denizli Anadolu ve Fen Liselerinde öğrencilerimizin öğrendikleri dil bilgileri uluslararası sınavlarla (Cambridge ESOL, Trinity, IELTS, Fit In Deutsch) teste tabi tutulur ve bu sayede öğrenimlerinin bir sonraki aşamasında da akademik olarak yabancı dillerinin yeterliliğinin garantilenmesi sağlanır.

Language and Production (Dil ve Üretim):

İngilizce eğitim sistemimizin ‘’Dil ve Üretim’’ bileşeni İngilizcenin çalışma mekanizmaları ile bu dili oluşturan kuralların açık ve sistematik bir şekilde incelenmesi ve öğrenilmesi esasına dayanır. Kullanılan ders materyalleri İngilizcenin kural ve mekanizmalarını anlatmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu materyaller sundukları pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesine hizmet eder niteliktedir. Bu sistem dahilinde öğretmenlerimiz öğrencilerimizi ilgi çekici ve kademeli olarak zorlaşan çalışmalarla desteklemekte ve böylece onların kendilerine olan güvenlerinin artmasına, öğreniyor oldukları dili daha iyi algılama ve edinme becerisi geliştirmelerine rehberlik etmektedirler.

Interaction and Literature (Etkileşim ve Edebiyat):

İngilizce eğitimimizin ‘’Etkileşim ve Edebiyat’’ bileşeni de önceki bileşenlerde görülen beceri geliştirme çalışmalarını bu kez artan zorluk seviyelerindeki metin okumaları ve dil sunumları ile yerine getirmektedir. IL programında sunulan zengin içerik ve etkileşim odaklı çalışmalar, öğrencilerimize sahip oldukları dil bilgisi ile iletişim yeterlilikleri arasında bir köprü kurma fırsatı vermektedir. Uygulanan performansa dayalı çok çeşitli çalışmalar ile etkili dil becerileri üretimine güçlü bir vurgu yapılmaktadır.

Değerler Eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Değerler Eğitimi Projesi” doğrultusunda okullarımızda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.

NUMARANIZI BIRAKIN, SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM!